Skip to main content
  • Winkelhart Oosterwolde gaat zichtbaar kloppen

    Winkelhart Oosterwolde gaat zichtbaar kloppen

    9 september 2020

Ondernemers, winkelpandeigenaren en de gemeente Ooststellingwerf hebben de handen ineengeslagen om het centrum van Oosterwolde beter op de kaart te zetten.

Nadat er zo’n twee jaar hard is gewerkt aan het opzetten van een goede structuur en een helder meerjarenplan, is de tijd nu rijp om de plannen ten uitvoer te brengen. “De komende periode laten we het winkelhart weer zichtbaar kloppen”, vertelt Henkjan van Zanten, voorzitter van winkeliersvereniging Oosterwolde Promotion, enthousiast.

Zo start in het najaar de marketingcampagne ‘Winkelhart Oosterwolde, Gewoon Dichtbij’. “We zitten nu in de ‘doe-stand’ en dat geeft veel energie. We kunnen concrete acties gaan uitvoeren”, zegt wethouder Marcel Bos tevreden.

Er wordt ingezet op de aspecten zichtbaarheid, beleving en sfeer, met daarbij concrete doelstellingen als imagoverbetering, verminderen van leegstand, aantrekken van meer bezoekers en het beter zichtbaar maken van het winkelaanbod. Daarvoor worden onder andere promotievideo’s gemaakt en een nieuwe gezamenlijke website gerealiseerd.

Doordat de drie partijen de krachten hebben gebundeld, kunnen er nu grote stappen worden gemaakt. “We bouwen nu met elkaar aan iets moois wat ons afzonderlijk niet gelukt zou zijn”, concludeert Van Zanten tevreden. “En daar plukken we straks ook allemaal de vruchten van. Bovendien kun je vanuit een gezamenlijkheid beter inspelen op toekomstige veranderingen.”

Om een en ander te kunnen financieren is gewerkt aan het opstellen van een bedrijfs Investeringszone (Biz) voor winkelgebied Oosterwolde. Het huidige systeem is nog gebaseerd op reclamebelasting, opgebracht door de winkeliers in het centrum. Met de Biz betalen ondernemers en vastgoedeigenaren straks mee en wordt ook de gemeente gevraagd een evenredig deel bij te dragen. Hierdoor komt er in de toekomst meer geld beschikbaar voor de ontwikkeling van het winkelhart.