Skip to main content

Samen werken en samen bijdragen aan een krachtig en prachtig Oosterwolde. Als ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente hebben we de handen ineengeslagen om van het winkelgebied Oosterwolde een plek te maken waar iedereen zich thuis voelt, met als resultaat meer bezoekers die langer verblijven en meer besteden. Om dat mogelijk te maken is de Bedrijveninvesteringszone Oosterwolde (BizO) opgericht. De BizO is van en voor ondernemers en vastgoedeigenaren uit het winkelgebied Oosterwolde.

‘Samen naar een prachtig en krachtig winkelgebied van Oosterwolde.’

Het platform

VHO

In Oosterwolde is een ondernemersvereniging actief, voorheen Oosterwolde Promotion. Oosterwolde Promotion heet nu VHO (Vereniging Hart Oosterwolde) en sluit beter aan bij het huidige BIZ-winkelgebied. Deze ondernemersvereniging is er specifiek voor de ondernemers uit het BIZ-winkelgebied. De vereniging is behoorlijk actief en kent een aantal werkgroepen, zoals o.a. de Koplopersgroep. Meer over deze vereniging leest u hier.

 

Maarten Vink, Anita Boel & Henkjan van Zanten 

VVWO

Inmiddels is ook de Vereniging van Vastgoed Eigenaren Winkelgebied Oosterwolde opgericht (VVWO), die de belangen van het vastgoed behartigt. Ook deze vereniging is behoorlijk actief en denkt structureel mee wat belangrijk is voor vastgoedeigenaren en het belang voor Oosterwolde. Meer over deze vereniging kunt u hier vinden: https://oosterwolde.nl/vvwo/

Jan Faber, Mirjam de Poel, Louise van Bruggen, Thomas Hof

De bezetting van het platform

In Oosterwolde is gekozen voor een Platform en voor de uitvoering door projectleiders (Niels Tel). Daarnaast is een Stichtingsbestuur BizO opgericht om de gelden te beheren.

De bezetting van het Platform bestaat uit twee leden namens VHO (Henkjan van Zanten en Maarten Vink), twee leden namens de VVWO (Thomas Hof en Mirjam de Poel) en twee leden (bedrijvencontactfunctionaris René Westerveld en wethouder Jan van Weperen) namens de gemeente Ooststellingwerf. 

In de gemeente is verder de Commerciële club Ooststellingwerf actief, die zich vooral richt op het bevorderen van het vestigingsklimaat in de gemeente. Ook namens deze groep is één lid vertegenwoordigd (Ale Kort).

Als voorzitter is een onafhankelijk persoon aangetrokken met kennis van zaken en die beschikt over draagvlak bij betrokken partijen en hun achterban. Dit is Gerke Jager.

Rick Sterk, Gerke Jager, Louise van Bruggen, Raymond Jansen

De leden van het platform

De leden van het Platform beschikken over een mandaat uit hun achterban om de ambitie, doelstellingen en de lange- en korte termijnstrategie voor het winkelgebied te bepalen en te vertalen in een meerjarenprogramma en een jaarlijks actieplan, inclusief begroting (dekking van de kosten). Verder sturen zij de projectleiders aan.

Via de leden legt het bestuur van het Platform verantwoording af aan hun achterban over inkomsten/uitgaven, de activiteiten en de wijze waarop en zien zij toe op het nakomen van de afspraken.

Thomas Hof, René Westerveld, Louise van Bruggen, Gerke Jager, Mirjam de Poel, Maarten Vink, Henkjan van Zanten, Ale Kort

Bewonerscommissies

De bewonerscommissies hebben geen zitting in het Platform, maar worden wel betrokken bij de jaarlijkse schouw. Deze is bedoeld om in de praktijk te zien wat er niet schoon, heel en veilig is, om dat als actiepunt vast te leggen en ter oplossing bij een van de deelnemers onder te brengen. Het gaat vaak om tastbare dingen als bestrating, verlichting en dergelijke. 

Stichting Bizo

Op advies van de rapportage van Mei Klaas (Klaas van der Berg) en het Platform is een onafhankelijk Stichtingsbestuur opgericht die de gelden beheert: Stichting Bizo.

De projectleiders zorgen uiteindelijk voor de begeleiding en uitvoering van de projecten.

Betrokken bestuursleden en projectleiders

Hierbij een overzicht van de bestuursleiders en projectleiders betrokken bij het Platform en Stichting Bizo.

Gerke Jager – Voorzitter Platform en Stichting BizO

Louise van Bruggen – Algemeen Secretaris Stichting BiZo en Platform

Maarten Vink en Henkjan van Zanten – lid van Platform namens VHO

Thomas Hof en Mirjam de Poel – lid van Platform namens VVWO

Procesleiders:

Niels Tel – Procesleider namens de ondernemers uit het winkelgebied