Skip to main content
  • Zeg JA tegen een Prachtig en Krachtig Oosterwolde!

    Zeg JA tegen een Prachtig en Krachtig Oosterwolde!

    16 november 2020

Sinds medio 2019 hebben ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente, samenwerkend in de Stuurgroep Winkelgebied Oosterwolde, hard gewerkt om het onderlinge vertrouwen te versterken en samen te werken aan een prachtig en krachtig winkelgebied Oosterwolde. Het eerste resultaat daarvan was het Eindrapport ‘Samenwerken aan een Krachtig en prachtig Winkelgebied van Oosterwolde’, waarin de gezamenlijke koers voor de verdere aanpak van het winkelgebied Oosterwolde is vastgelegd. Om de acties die nodig zijn te kunnen uitvoeren zijn natuurlijk financiële middelen nodig. Het huidige ondernemersfonds dat gebaseerd is op Reclamebelasting is daarvoor niet meer het juiste instrument. Bij de BizO is het namelijk mogelijk om naast huurders ook eigenaren van panden aan het ondernemersfonds te laten bijdragen.

Onder begeleiding van Klaas G. van den Berg van Mei Klaas heeft de Werkgroep BizO, bestaande uit ondernemers, vastgoedeigenaren en ambtenaren van de gemeente, in de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opstellen van het Biznessplan BizOSamen Bijdragen aan een Prachtig en Krachtig Winkelgebied Oosterwolde’. Het doel is om samen te werken aan een prachtig en krachtig winkelgebied van Oosterwolde, met oog voor kwaliteit, aandacht en service. Een winkelgebied waar eenieder zich thuis voelt met als resultaat meer bezoekers die langer verblijven en meer besteden. Dit zal o.m. moeten leiden tot een positief effect op de verhuurbaarheid van en rendement op panden, draagt bij aan tevreden huurders en daarmee aan onze toekomst, als vastgoedeigenaren. In de proefpeiling die op 1 juli jl. is gehouden, hebben vastgoedeigenaren en ondernemers uit Oosterwolde zich in grote meerderheid achter het Biznessplan BizO geschaard.

Op dinsdag 20 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Ooststellingwerf zich lovend uitgelaten over het Biznessplan BizO. Met ruime meerderheid heeft de raad groen licht gegeven om verder te gaan met het oprichten van de BizO. Tevens heeft de raad een eenmalig bedrag van 40.000 euro beschikbaar gesteld om het lopende werk te continueren en bij te dragen aan een spin-off bij de invoering van de BizO. Hiermee kan een start worden gemaakt om o.m. leegstaande panden aantrekkelijker te maken en actief de markt op te gaan om leegstand te bestrijden. Verder heeft de gemeenteraad de intentie uitgesproken om, gedurende de looptijd van 5 jaar, jaarlijks een bijdrage beschikbaar te stellen dat gelijk is aan het bedrag dat door de vastgoedeigenaren aan de BizO wordt afgedragen.

De gemeente Ooststellingwerf houdt van 14 november tot en met maandag 30 november a.s, om 12.00 uur, een officiële draagvlakmeting houden onder diegenen die aan de BizO moeten gaan bijdragen, i.c. de heffingplichtigen. Betrokkenen hebben van de gemeente daarover per post nadere informatie en een stembiljet ontvangen. Geen post ontvangen: bel dan met de gemeente Ooststellingwerf.

Wij rekenen op uw JA-stem voor een Krachtig en Prachtig Oosterwolde!

Meer informatie kunt u lezen In de folder ‘De BIZ in het kort’.

Oosterwolde Promotion
Henkjan van Zanten tel: 06-38434194 
e-mail: henkjan.vanzanten@gmail.com

Vereniging van Vastgoedeigenaren Winkelgebied Oosterwolde
Thomas Hof tel: 06-12338228  
e-mail: louise.ypma@hetnet.nl

ALLE OPENBARE DOCUMENTEN WINKELHART OOSTERWOLDE VIND JE HIER